Prvá folklórna
televízia na Slovensku
Tieto Vianoce prinášame
Vianoce v Hriňovej
Práve vysielame:
-

Spomíname na najvýznamnejších predstaviteľov folklórnej scény, ale svoju pozornosť obraciame aj na novú generáciu.

Spoznávame majstrov svojho remesla, no naše cesty vedú aj za krajanmi, Slovákmi žijúcimi na Dolnej zemi, vo Vojvodine. Jazyk, slovenské zvyky a tradície si zachovávajú z pokolenia na pokolenie.

Prinášame relácie o nás, vraciame sa k našim koreňom, venujeme sa folklóru nielen na Slovensku ale aj vo Vojvodine.

Dávame priestor výnimočným osobnostiam, nositeľom tradícií, ktorí pevne uchovávajú krásu folklóru a autentickosti.

Folklorika je zameraná na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry v jej mnohorakých lokálnych i umeleckých podobách. Neponúka iba autentický folklór ale aj rôzne fúzie, pestrosť, nové spracovania.