Vysielanie: 25.07. 18:00 repríza
26.07. 07:05 repríza
26.07. 18:00 repríza
MOJE KORENE

Všetka česť ľuďom, ktorí z generácie na generáciu prenášajú tradície a tým udržujú naše nehmotné kultúrne dedičstvo pri živote. Veľká vďaka patrí všetkým, vďaka ktorým prežíva folklór vo svojej autentickej podobe, aby sme nezabúdali, kde sú naše korene. Relácia Moje korene je o tých, vďaka ktorým vieme, kto sme.