Vysielanie: 18.10. 07:30 repríza
18.10. 11:30 repríza
18.10. 14:15 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.