Vysielanie: 04.12. 21:50 repríza
05.12. 07:30 repríza
05.12. 11:30 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.