Vysielanie: 16.05. 11:30 repríza
16.05. 14:15 repríza
16.05. 16:30 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.