Vysielanie: 11.08. 07:30 repríza
11.08. 11:30 repríza
11.08. 14:15 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.