Vysielanie: 25.07. 20:35 repríza
26.07. 07:50 repríza
26.07. 13:05 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.