Vysielanie: 22.06. 20:35 repríza
23.06. 07:50 repríza
23.06. 13:05 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.