Vysielanie: 21.04. 13:05 repríza
21.04. 20:35 repríza
22.04. 07:50 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.