Vysielanie: 30.01. 07:30 repríza
30.01. 11:30 repríza
30.01. 14:15 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.