Vysielanie: 29.07. 16:30 repríza
29.07. 21:50 repríza
30.07. 07:30 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.