Vysielanie: 11.12. 20:35 repríza
12.12. 07:50 repríza
12.12. 13:05 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.