Vysielanie: 29.09. 07:30 repríza
29.09. 11:30 repríza
29.09. 14:15 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.