Vysielanie: 10.05. 07:30 repríza
10.05. 11:30 repríza
10.05. 14:15 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.