Vysielanie: 11.08. 19:05 repríza
12.08. 19:05 repríza
13.08. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.