Vysielanie: 30.05. 19:05 repríza
31.05. 19:05 repríza
01.06. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.