Vysielanie: 16.05. 19:05 repríza
17.05. 19:05 repríza
18.05. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.