Vysielanie: 29.07. 19:05 repríza
30.07. 19:05 repríza
31.07. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.