Vysielanie: 04.12. 19:05 repríza
05.12. 19:05 repríza
06.12. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.