Vysielanie: 20.01. 19:05 repríza
21.01. 19:05 repríza
22.01. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.