Vysielanie: 21.04. 19:05 repríza
22.04. 19:05 repríza
23.04. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.