Vysielanie: 22.06. 19:05 repríza
23.06. 19:05 repríza
24.06. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.