Vysielanie: 11.12. 19:05 repríza
12.12. 19:05 repríza
13.12. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.