Vysielanie: 25.07. 19:05 repríza
26.07. 19:05 repríza
27.07. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.