Vysielanie: 29.09. 19:05 repríza
30.09. 19:05 repríza
01.10. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.