Vysielanie: 29.07. 15:10 repríza
30.07. 10:05 repríza
30.07. 15:10 repríza
ZAHRAJTE TÚ MOJU !

Do tanca i do spevu z rôznych kútov Slovenska a Česka. Tú svoju si tu nájde každý