Vysielanie: 16.05. 07:00 repríza
16.05. 09:00 repríza
16.05. 11:00 repríza
ĽUDOVÉ MÚDROSTI

Príslovia, pranostiky, porekadlá, povery, hádanky, múdrosti tvorili ľudia už po stáročia. Vznikali na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov. Pozrime sa na dnešný kalendár očami minulosti.