Vysielanie: 25.07. 16:15 repríza
26.07. 16:15 repríza
27.07. 16:15 repríza
VOJVODINA

Vitajte v dedinách a mestách, kde sa srbské spája so slovenským. Sú miesta, kde si Slováci aj napriek diaľke zachovávajú svoj jazyk, kultúru aj národné povedomie. Autonómny kraj Vojvodina, dnes súčasť Srbska, je jedným z miest, kam sa v minulosti uchýlili tisíce Slovákov a žijú tam dodnes. Prinášame informácie a zaujímavosti o Vojvodine a priestor dostanú aj interpreti ľudovej piesne, muziky a tanca práve zo Srbska.