Vysielanie: 03.06. 07:05 repríza
03.06. 20:05 repríza
04.06. 07:05 repríza
ZEME PÁN

Ako žiť v súlade s prírodou, byť k nej zhovievavý, dôverovať jej ? Ako vyzeral rok v záhradách, na poliach a roliach našich predkov ? Poďme sa priučiť a možno zistíme, že nielen všetko nové je dobré.