Vysielanie: 21.04. 09:00 repríza
21.04. 14:15 repríza
27.04. 09:00 repríza
ZEME PÁN

Ako žiť v súlade s prírodou, byť k nej zhovievavý, dôverovať jej ? Ako vyzeral rok v záhradách, na poliach a roliach našich predkov ? Poďme sa priučiť a možno zistíme, že nielen všetko nové je dobré.