Vysielanie: 22.06. 22:30 repríza
23.06. 05:00 repríza
23.06. 22:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.