Vysielanie: 11.12. 22:30 repríza
12.12. 05:00 repríza
12.12. 22:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.