Vysielanie: 30.01. 16:00 repríza
30.01. 20:30 repríza
31.01. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.