Vysielanie: 11.08. 16:00 repríza
12.08. 16:00 repríza
12.08. 20:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.