Vysielanie: 25.07. 22:30 repríza
26.07. 05:00 repríza
26.07. 22:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.