Vysielanie: 29.09. 16:00 repríza
29.09. 20:30 repríza
30.09. 13:05 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.