Vysielanie: 30.05. 16:00 repríza
31.05. 16:00 repríza
31.05. 20:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.