Vysielanie: 21.04. 22:30 repríza
22.04. 05:00 repríza
22.04. 22:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.