Vysielanie: 20.01. 16:00 repríza
21.01. 16:00 repríza
21.01. 20:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.