Vysielanie: 05.12. 16:00 repríza
05.12. 20:30 repríza
06.12. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.