Vysielanie: 16.05. 16:00 repríza
16.05. 20:30 repríza
17.05. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.