Vysielanie: 18.10. 16:00 repríza
18.10. 20:30 repríza
19.10. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.